စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု

ငါတို့သည်သင်တို့၏ nozzle ပုံဆွဲ / နမူနာသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းပုံဆွဲ / နမူနာအဆိုအရအထူး nozzle ဒီဇိုင်းနှင့်စေနိုင်သည်။